Margaret Thatcher startede en verden tendens under sin embedsperiode som premierminister er Downing Street. Det hedder: privatisering. Det bestod af overførsel af kontrollen med en statsejet virksomhed til den Private sektoren. Dette blev gjort ved at sælge aktierne i selskabet. Til tider, selve kontrolelementet blev opretholdt af staten – men de økonomiske fordele, som udspringer